Category

Stress och avslappning

Stress

Inlagt av Stress och avslappning
Stress är kroppens naturliga reaktion på situationer som upplevs som farliga och hotfulla. Det förändrar kroppens funktioner för att öka chanserna för att klara av/överleva en verklig eller tänkt fara...
Läs mer