Sned rygg

Inlagt av 27 december, 2018 Rygg och bäcken

När det gäller en sned rygg så skiljer man mellan funktionell och strukturell snedhet.

Funktionell snedhet är när ryggen kompenserar genom att luta åt sidan. Det kan variera från små avvikelser som ett tränat öga kan uppfatta till stora som syns på långt håll.

För oss talar hållningen om hur kroppen kompenserar för att hantera spänningar som har uppstått med tiden. Vi strävar mot ett läge där kroppen är i balans i ett neutralt läge. Där finns bästa förutsättningar för att bygga styrka för att förhindra framtida skador.

Läs om strukturell snedhet under skolios