Vad är stress?

En stressreaktion är kroppens sätt att försvara sig mentalt, fysiskt och kemiskt.

Vår reaktion på stress är utvecklad under flera 100 000 år och vår förmåga att anpassa oss till olika miljöer har gjort att vi i dag är den dominerade arten på vår jord. Kroppens stressreaktion sätts igång oavsett vilken typ av stress vi utsätts för mental, fysisk eller kemisk stress. Det är kroppens sätt att försvara sig.

När blir stress farligt?

När vi inte får tid att återhämta oss. När en stressreaktion följs av en ny innan kroppens mekanismer för återhämtning har hunnit verka fullt ut.

Då ackumuleras stressreaktionerna  i kroppen och den positiva  effekten av kortvarig stress övergår till en nedbrytningsprocess. Stressforskare anser idag att de flesta av alla symptom och sjukdomar vi upplever har sin orsak i olika former av stress.

Här är några vanliga signaler på att kroppen är utsatt för och reagerar på långvarig stress:

 • Spända muskler
 • Tandgnissling
 • Oro
 • Kalla händer
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Orolig sömn
 • Associal
 • Oförstående
 • Högt blodtryck
 • Återkommande infektioner
 • Lätt distraherad
 • Accelererat åldrande
 • Kolon irritable
 • Migrän huvudvärk
 • Skakningar
 • Snarkningar
 • Sömngång
 • Varma svallningar
 • PMS
 • Allergier
 • Sängvätning
 • Matöverkänslighet
 • Bi-polära störningar
 • Humörsvängningar
 • Panikattacker

Återhämtning, balans och läkning

Vårt mål är att skapa förutsättningar för återhämtning. Alla steg närmare balans ger mer energi över till läkning. Modern forskning visar att kiropraktik kan påverka hur hjärnan arbetar.