Om kiropraktik och massage

Kiropraktik är ett traditionellt hantverk som återskapar en normal rörlighet mellan två leder.

Kiropraktik är ett traditionellt hantverk som med specifika handgrepp återskapar en normal rörlighet mellan två leder (kiropraktisk justering). Många gånger ackompanjeras justeringen med ett “knak”, ett ljud från ledvätskan.

Det är normalt inte förenat med smärta utan ett naturligt ljud. Idag finns det moderna effektiva kiropraktiska tekniker som är mjuka och utan “knakljud”.

Kiropraktisk behandling har i ett flertal vetenskapliga studier visat goda resultat för akuta och kroniska besvär, framförallt från länd- och halsrygg. Oavsett teknik så är grundidén densamma; att återskapa en normal rörlighet i ett område (ofta mellan två kotor i ryggraden). Normal rörlighet är gynnsamt för läkning och påverkar nervsystemet positivt.

Många gånger kombineras olika tekniker vid varje besök för att uppnå bästa individuella effekt.

 

Massage

Massage löser upp spänningar, ökar blodcirkulationen och näringstillförseln till muskeln och bidrar till kroppens eget ”lugn- och ro-hormon” oxytocin. Detta påskyndar kroppens egen läkning och att nivån av stresshormoner sänks. Med hjälp av olika manuella tekniker bearbetar massören kroppens mjukdelsvävnader som hud, bindväv och muskler.

 

Behandlande massage omfattar undersökning med olika rörelse- och muskeltester, massage och terapeutisk töjning av muskler och omgivande bindväv. För att underlätta och påskynda rehabiliteringen får kunden vid behov övningar att göra hemma.

Massagens positiva fysiska och mentala effekter är många:

 • gör spända muskler mjuka och elastiska
 • ökar blodcirkulationen i musklerna
 • ökar lymfcirkulationen
 • stärker immunförsvaret
 • har en avslappnande effekt på kroppen
 • ger en djupare och lugnare andning
 • ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
 • ger en ökad kroppskännedom
 • motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
 • har god effekt på träningsvärk
 • motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • motverkar stress
 • har en lugnande effekt på nervsystemet
 • ökar vår koncentrationsförmåga
 • ökar kroppens allmänna välbefinnande

Avslappnande massage har fokus på långsamma rörelser, behagligt tryck utifrån kundens önskemål och tysthet. Avslappningsövningar och rörelser lämnas vid önskemål av kunden.

 

Kombi-behandling är att förstärka effekten av den kiropraktiska behandlingen med massage.

 

Vi tar Epassi och Benify då massagen är friskvård!

Vanliga frågor om kiropraktik

Hur vet jag att kiropraktik fungerar?

Kiropraktik utvecklas i takt med aktuell forskning och bygger på naturvetenskapliga principer som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap CIOMS.  Ett erkännande som bygger på att behandlingsmetoderna visar hög säkerhet och att behandlingseffekten är vetenskapligt dokumenterad.

Gör det ont att få behandling?

Vår inställning är att det inte skall göra ont eller upplevas obehagligt att få en kiropraktisk behandling. Kiropraktorerna på KiropraktorHälsan har många olika tekniker att tillgå att justeringarna nästan alltid kan utföras utan att det känns obehagligt. Har man akuta kraftiga besvär ger nästan all rörelse smärtkänsla men vi strävar mot att minimera denna känsla vid behandling.

Efter en behandling kan man dock känna viss träningsvärk eller ömhet vilket är normalt när kroppen börjar komma igång.

Vad händer på första besöket?

Vid första besöket skapas en grund till en journal. Vi tar in all viktig kunskap om ditt besvär, din hälsa och din historik av skador och olyckor.

Därefter får du en grundlig undersökning, kiropraktisk och neurologisk, för att ta reda på orsaken till dina problem. Genom speciella mätprogram tar vi reda på hur musklerna i det berörda området kompenserar. I de fall där besväret har funnits en längre tid kan vi göra en utökad undersökning, en så kallad stressprofil, där vi mäter kroppens reaktioner på stress. Vid behov kompletterar vi även med en röntgenundersökning.

Vid akuta besvär, där inte kompletterande information behövs (t ex röntgen), kan vi ofta påbörja behandling redan samma dag för att lindra symptomen.

Kiropraktorn analyserar resultaten från undersökningen och vid andra besöket ges en fullständig rapport, både muntlig och skriftlig, av vad som upptäckts vid undersökningen och ett förslag på besöksplan.

Först efter ditt godkännande påbörjas/fortsätter behandlingen.

Varför knakar det?

I samband med vissa kiropraktiska tekniker uppstår det ett “knak”-ljud i samband med justeringen. Det är dock inget krav för att nå resultat och med många tekniker förväntas inget hörbart ljud (läs mer under behandlingar).

Ljudet som uppstår kommer från ledvätskan när ledytorna separeras och är samma ljud som uppstår när någon knäpper med knogarna. Det är alltså inget som går sönder eller hoppar på rätt plats, utan effekten är att leden blir rörligare vilket hjälper vid läkning och stimulerar nervsystemet.

Hur lång tid tar det att bli bra?

Det beror helt på hur gammalt ditt besvär är, din ålder och din läkförmåga. Vår erfarenhet och resultaten från undersökningen gör att vi oftast kan ge dig en bra bedömning om vad som krävs och hur lång tid det beräknas ta.

Vi är dock vana vid stora förbättringar och förväntar oss av de allra flesta att se resultat redan inom några veckor, även med gamla, kroniska besvär.

Får jag ett träningsprogram?

Vi har flera träningsprogram som stödjer uppbyggnaden efter läkningen. Vi skiljer mellan akutfas, förbättringsfas och stabiliseringsfas. I första fasen, när kroppen fortfarande har en skada som skall läka, är normal rörelse vårt bästa råd. Kroppen läker bättre om vi rör oss försiktigt än om vi är sängliggande. Att inte rusa iväg , när det börjar kännas bättre, är också ett av de första råden.

I förbättringsfasen kommer råd om stretching och specifika styrkeövningar och i stabiliseringsfasen ökas träningsdosen successivt. Vi lägger alltid upp individuella planer.