Whiplash

By 27 december, 2018augusti 29th, 2019Axlar, nacke och skuldror

Whiplash, eller pisksnärtskada, är resultatet av kraftiga huvudrörelser, ofta i samband med en trafikolycka. Beroende på hur stor skadan är graderas den akuta whiplashskadan i fem nivåer där de högsta tas om hand medicinskt på sjukhus.

Vi på KiropraktorHälsan arbetar efter internationella riktlinjer för att bäst hjälpa whiplashskadade med de lägre graderna av skada. Att snabbt hjälpa till att återgå till normala livsmönster är vårt första mål. Den kiropraktiska behandlingen inriktar sig på att återskapa normal rörlighet och koordination av nackmuskulaturen för att förhindra framtida belastningsbesvär.

Gamla whiplashskador behandlas enligt våra generella principer; att återskapa en normal rörlighet i halsryggen och genom stabiliseringsträning bygga upp styrkan i nackmuskulaturen.

Önskar du vår hjälp?