Stress

Inlagt av 15 november, 2018 Stress och avslappning

Stress är kroppens naturliga reaktion på situationer som upplevs som farliga och hotfulla. Det förändrar kroppens funktioner för att öka chanserna för att klara av/överleva en verklig eller tänkt fara här och nu. Stress blir farligt den dag vi inte hinner återhämta oss mellan stressituationerna.

Spänningar i axlar, nacke, huvudvärk och magbesvär är vanliga symtom på stress. Vi på KiropraktorHälsan har specialiserat sig på stresshantering. De allra flesta har mer eller mindre stress i sin vardag som påverkar vår kropp.

Vårt mål är att hjälpa till att kunna hantera stressen bättre och minska stressfaktorerna där det är möjligt, och vi lägger alltid upp ett individuellt program för varje patient.

Läs om vår stresshantering