Mätmetoder

Vi använder olika mätmetoder när vi utreder dina besvär.

På KiropraktorHälsan använder vi olika mätmetoder när vi utreder återkommande och kroniska besvär. Vi mäter hur kroppen har kompenserat för att hantera skador och stress som uppstått genom livet.

Resultaten ger oss möjligheter att ge bästa behandlingsråden och genom att följa upp mätningarna kan vi följa hur kroppens funktion förändras över tid.

Balansvågar

Ett enkelt test som visar hur väl hjärnan kan avgöra om vi står med lika vikt på bägge fötter. Ett normalt värde ligger under 2 kg mellan höger och vänster sida.
Hjärnan får konstant information från alla kroppens leder och muskler som den sedan koordinerar med balansorganen.

Vid långvariga besvär är det inte ovanligt att hitta resultat med över 10 kg skillnad mellan vågarna.

sEMG - koordinationsmätningar

Genom att fästa elektroder över musklerna kan man mäta elektrisk aktivitet i musklerna. Dessa placeras vid sidan om ryggraden så att vi kan mäta hur höger sida arbetar gentemot vänster i vanliga rörelser som att resa sig, böja sig framåt, vrida sig etc. Mätningarna ger oss information om hur musklerna kompenserar i ett visst område som ger besvär.

I grunden är det “programmet” som hjärnan har skapat för att hantera besvären. Resultaten ger oss sedan en möjlighet att träna om “programmet” till ett som fungerar bättre i längden. Regelbundna uppföljningar gör att vi kan följa utvecklingen under en behandlingsserie.

Stressanalys

En avancerad mätning med elektroder/mätpunkter fästs på kroppen och registrerar förändringar i hjärnan och kroppen under lätt stress och återhämtning. Vår analys tillsammans med dina symtom ger oss en bra bild av hur din kropp hanterar stress.

Det är ett verktyg för att vi skall kunna ge bäst råd och behandling och samtidigt en möjlighet att själv träna kroppen att återhämta sig snabbare efter stress.