Skolios

By 27 december, 2018september 2nd, 2019Rygg och bäcken

Skolios är kurvor i ryggen som avviker från en normalt rak rygg sedd bakifrån. Dessa uppstår oftast under uppväxten och blir permanenta i och med förbeningen av ryggkotorna i tonåren.

Orsaken till skolios är oftast okänd. Vår inställning är att tidig upptäckt ger en möjlighet att påverka förloppet. Därför uppmuntrar vi föräldrar att ta med sina barn på kontroll som ett komplement till skolhälsovården.

En permanentad skolios, där kotkropparna har format sig efter kurvan, kan inte bli helt rak genom behandling. Däremot är inte skolios lika med att ha ont i ryggen.

Vi arbetar regelbundet med patienter som har skolios och uppnår mycket goda resultat.

Önskar du vår hjälp?